Zygmunt Pierszalik                                                                                       Dawne dzieje Rokitnicy cz. 1


 

Dokładna data powstania czy założenia Rokitnicy nie jest znana. Najwcześniejszą datę odnoszącą się do Rokitnicy podaje H.Borek w „Górny Śląsk...” 1 jako 1211 rok. Informacja ta nie jest jednak poparta żadnym materiałem źródłowym, co czyni ją mało wiarygodną. Prawdopodobnie mamy do czynienia z po­myłką autora polegającą na identyfikacji Rokitnicy z bytomskiej ziemi z Rokitnicą leżącą niedaleko Złotoryi. Właśnie ta miejscowość jest wspomniana w 1211 roku w dokumencie Henryka Brodatego 2.

Pierwsza w pełni udokumentowana wzmianka o Rokitnicy pochodzi dopiero z około 1295 roku. Zawarta jest ona w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego „Liber fundationis episcopatus Wratislaviensis" 3. Zapis o Rokitnicy wskazuje, że mamy do czynienia z osadą o zasiedziałym już charakterze, podzieloną pod względem diecezjalnym na dwie części: część zachodnią wrocławską i część wschodnią krakowską. Niektórzy historycy wysuwają dalej idące wnioski, że .. mamy tu do czynienia z miejscowością starą, powstałą przed wydzieleniem zachodnich kresów Małopolski z dzielnicy krakowskiej1. Oznaczałoby to przesunięcie daty powstania Rokitnicy nawet przed 1179 rok. To stwierdzenie wymaga szerszego komentarza. Cofnijmy się zatem nieco wstecz aby poznać tło wydarzeń tamtych czasów.

 


1 - H. Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych. Opole 1988, str.73
2 - I. Panie, Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu. Katowice 1992. str.97
3 - CDS Bd. XIV. str.96